ecologische moestuincursus voor beginners

Datum: donderdag 28 november 2019: 19:30 - 22:00
Plaats: Lent
Categorie: tuinieren
Add to Google Calendar

In 4 bijeenkomsten worden de grondbeginselen van een ecologische moestuin besproken. O.a. een gezonde bodem, compostering, bemesting, het hoe en waarom van vruchtwisseling. Een teeltplan maken, de keuze van zaai- en pootgoed en de bescherming van gewassen worden behandeld door Henk Boesveld.

Opgeven voor 15 oktober bij activiteiten@veltregionijmegen.nl