ecologische moestuincursus voor beginners

Datum: donderdag 7 november 2019: 19:30 - 22:00
Plaats: Lent
Categorie: tuinieren
Add to Google Calendar

In 4 bijeenkomsten worden de grondbeginselen van de ecologische moestuin behandeld. O.a. een gezonde bodem, het hoe en waarom van vruchtwisseling, compostering en bemesting. Een teeltplan maken, keuze van zaai- en pootgoed en bescherming van gewassen worden besproken door Velt lesgever Henk Boesveld.

Opgeven voor 15 oktober bij activiteiten@veltregionijmegen.nl